forumas.tvarka.lt
http://forumas.tvarka.lt/phpBB3/

Kovos pries kruties vezi akcija
http://forumas.tvarka.lt/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=1568
Puslapis 12

Autorius:  Moulder [ 2006-09-27 13:55 ]
Pranešimo tema:  Kovos pries kruties vezi akcija

Gerbiamieji,

Spalis visame pasaulyje minimas kaip tarptautinis kovos prieð krûties vëzi mënuo. Pagal statistikà, 1 is 8-10 moterø pasaulyje kada nors susirgs krûties vëziu.

Lietuvoje kasmet liga naujai diagnozuojama 1400 pacienèiø. Tai viena pagrindiniø jaunø moterø iki 49 metø mirtingumo prieþasèiø, daugiau moterø þûna tik avarijose keliuose. Ðiandien jau yra sukurti modernûs medikamentai, galintys iðgelbëti moterø gyvybes arba pratæsti jø kokybiðkà gyvenimà, taèiau dël didelës kainos jie yra neprieinami didþiajai daliai serganèiøjø.

Mes, moterys, áveikusios krûties vëþá, kvieèiame paminëti roþinio kaspino mënesá Lietuvoje ypatinga pilietine akcija – pasiraðant peticijà Lietuvos Prezidentui, Ministrui Pirmininkui ir Sveikatos Apsaugos Ministrui. Peticijoje reikalaujama atkreipti valdþios dëmesá á aktualias problemas - modernios diagnostinës ir gydymo technikos ásigijimà ligoninëse, naujausiø moderniausiø vaistø nuo krûties vëþio kompensavimà visoms moterims, eiliø diagnostiniuose onkologijos kabinetuose sumaþinimà.

Pasiraðyti peticijà galite apsilankæ Nacionalinës moterø, serganèiø krûties ligomis, organizacijø asociacijos tinklalapyje www.roziniskaspinas.lt.
Tinklalapio pirmajame puslapyje rasite peticijos tekstà, po juo uþraðæ savo vardà ir pavardæ bei surinkæ reikiamus simbolius langelyje ir paspaudæ þodá “SUTINKUâ€?, jûs jau bûsite pasiraðæ peticijà!

Jeigu Jums ði peticija pasirodë svarbi, praðome ðá laiðkà iðsiøsti visiems savo paþástamiems, draugams , ðeimos nariams, partneriams, giminaièiams. Jeigu mes norime, kad mûsø balsas bûtø iðgirstas, peticijà turi pasiraðyti kuo daugiau þmoniø. Mûsø siekis – surinkti 100 000 paraðø ir suteikti moterims galimybæ pasveikti bei gyventi.

Pagarbiai,

Krûties vëþiu serganèiø moterø vardu
Erika Umbrasaitë
Nacionalinës moterø serganèiø krûties ligomis organizacijø asociacijos viceprezidentë

Telefonas pasiteiravimui:
Akcijos koordinatorë Gintarë Kyburytë
Tel.: 86 86 133 21
g.kyburyte@publicum.lt

-----
P.S. Gauta is musu partijos centrines bustines...

Autorius:  Scally [ 2006-10-04 11:22 ]
Pranešimo tema: 

Beje, dvi drauges jau seniai palaidojau, o vienai ką tik po 5 metų darė antrą operaciją.
Šiaip tokie dalykai paprastai atrodo toli toli ir ne mūsų reikalas...

Autorius:  fon Rokas [ 2006-10-04 11:37 ]
Pranešimo tema: 

Tu teisi Scally, tik as, zinodamas musu valdzios nulini poziuri net i realiai matomas pilieciu akcijas, labai abejoju virtualiu parasu sinkimo sekme. Tiesa, prabalsavau ir nusiunciau dar keliems draugams ta nuoroda, bet vis tiek esu siuo atveju siek tiek pesimistas. :wink:

Autorius:  Scally [ 2006-10-04 12:31 ]
Pranešimo tema: 

Apie valdžios požiūrį į akcijas: neperseniausiai pati rinkau parašus vienai akcijai, aš surinkau 93, iš viso buvo pristatyta 1800. Skaitau Delfyje straipsnyje: trys moterėlės surinko 80 parašų... Čia seimūnės, kuri turėjo būti rėmėja tame reikale, žodžiai.

Autorius:  Daiva [ 2006-10-04 19:20 ]
Pranešimo tema: 

Kiek daug ir įvairių akcijų....
Spalio mėnesį Lietuvoje vyksta renginiai, skirti Organų donorystės dienai. Nebūkime abejingi.
PlaÄ?iau www.donoras.lt

Autorius:  fon Rokas [ 2006-10-04 22:36 ]
Pranešimo tema: 

Na ir vel paatvirausiu siek tiek. Esu pries nemokama kraujo donoryste. Kodel net sovietmeciu buvo bent kazkiek atlyginama? Zinoma, kai situacija paliecia draugus, pazystamus, biciulius, tada negalima laukti lito ar euro. Bet visgi kodel yra privalomas sveikatos draudimas, o uz krauja neatlyginama? Ir man tikrai neidomu bus suzinoti, kad taip liepe ES. Tai vertinu kaip negerove.

O va antra kvailyste, kai is ka tik mirusio, na, tiksliau zuvusio zmogaus negalima be didziausiu biurokratiniu apribojimu paimti vieno ar kito organo kitam, gal va va jau mirsianciam zmogui. Zmogus zuvo ir nematau jokios prasmes ji laidoti su kazkam gyvybiskai butinais organais. Ir artimuju valia cia turetu buti ne tiek jau svarbi

Autorius:  lulu [ 2006-10-04 22:52 ]
Pranešimo tema: 

Del antrojo atvejo manau,kad paprasciausiai yra bijoma,kad tuo nebutu imta spekuliuoti.Pvz,koks avarijon patekes zmogus net nesiruosia mirti,taciau kazkokia labai geram ar turtingam pazistamam reikia organo.Suzeistasis ispjaustomas ir paskelbiamas mirusiu :roll: Atseit,jo smegenys jau buvo zuvusios.

Autorius:  Moulder [ 2006-10-05 00:45 ]
Pranešimo tema: 

Pritariu lulu. Niekas to negales sukontroliuoti, jei visi kas tik panores prades pjaustyti organus. Bet kokiu atveju artimuju sutikimas butinas, kad neisigaletu anarchija...

Autorius:  Daiva [ 2006-10-05 10:23 ]
Pranešimo tema: 

lulu rašė:
Del antrojo atvejo manau,kad paprasciausiai yra bijoma,kad tuo nebutu imta spekuliuoti.Pvz,koks avarijon patekes zmogus net nesiruosia mirti,taciau kazkokia labai geram ar turtingam pazistamam reikia organo.Suzeistasis ispjaustomas ir paskelbiamas mirusiu :roll: Atseit,jo smegenys jau buvo zuvusios.

Nesutinku su teiginiu"kazkokia labai geram ar turtingam pazistamam reikia organo.Suzeistasis ispjaustomas ir paskelbiamas mirusiu".
Jei bent kiek domÄ—jotÄ—s organų donoryste, tai tokios "machinacijos" yra neįmanomos-kai atsiranda donoras, kurio organai gali bÅ«ti panaudoti, tai vienam organui(pvz.inkstui) yra pakvieÄ?iama apie 5-10 žmonių, kuriems tas organas gali tikti.

Autorius:  Scally [ 2006-10-05 10:49 ]
Pranešimo tema: 

AÅ¡ irgi manau, kad reikÄ—tų panaudoti organus mažiau paisant giminių nuomonÄ—s. Tikrai žinau, kad man paÄ?iai bÅ«tų sunku duoti leidimÄ… iÅ¡mÄ—sinÄ—ti artimÄ… žmogų. Bet kai kiti mirÅ¡ta nesulaukÄ™ organų - tai daug blogiau.
O kad nebūtų piktnaudžiavimo - žinoma, reikalinga labai griežta kontrolė.

Autorius:  Odisėja [ 2006-10-10 19:18 ]
Pranešimo tema: 

Organu paemimo atvejais turetu buti sudarytos placios is daug zmoniu komisijos, tada butu isvengta nesaziningu galimybiu. :wink:

Autorius:  IPO [ 2006-10-10 21:59 ]
Pranešimo tema: 

o as visai nieko pries buc del savo organu, lai ima jei tik kam tiktu :wink: pasijuscia kad kazkam padejau, kazkam tikau, nu vienu zodziu ............ :wink: manau supratot mane :wink:

Autorius:  fon Rokas [ 2006-10-10 22:13 ]
Pranešimo tema: 

Ne tik supratom. As tau pilnai pritariu :)

Autorius:  IPO [ 2006-10-10 22:40 ]
Pranešimo tema: 

valio!!!!! Paveikslėlis

Autorius:  Moulder [ 2006-10-11 13:25 ]
Pranešimo tema: 

Tai uzpildyk kazkokia ten savanorisko organu donoro kortele - ir busi itraukta i duomenu bazes...

Autorius:  Zose [ 2006-10-11 14:49 ]
Pranešimo tema: 

Fon Rokai - esi pries nemokama kraujo donoryste, bet manai, kad organus galima ismesineti is zmogaus be artimuju sutikimo? Juk krauja eini duoti pats samoningai ta nusprendes, o organus is taves isimtu net neklause, ir uz dyka, jei nebutu reikalaujama artimuju sutikimo.
Jusu minti apie dideles komisijas butu labai sudetinga realizuoti. Kai atsiranda tinkami persodinimui orgamai kiekviena minute yra brangi. Kaip isivaizduojate tos komisijos susaukima ir sprendimo priemima?
Daug realesnis variantas butu duomenu bazes, kur zmogus pats galetu uzsiregistruoti ir palikti savo parasa.
Pas mus yra specialus zenklas vairuotojo teisese, kuris zymi, kad zmogus yra organu donoras, bet ir tai gydytojai dar visada klausia artimuju leidimo. Sito tai jau negaliu paaiskinti. Dabar kalbama apie vieningo registro sukurima, kur galeto donorai regitruotis, tuo labiau, kad yra UNOS(United Network for Organ Share), tai yra zmoniu, kuriems reikia persodinimo operacijos duomenu baze.
Tarp kito - mano teises tas zenklas yra ir esu perpejusi savo vyra ir vaikus, kad nebandytu pasakyti ne jei iskils toks klausimas.

Autorius:  fon Rokas [ 2006-10-13 14:22 ]
Pranešimo tema: 

Zose rašė:
Fon Rokai - esi pries nemokama kraujo donoryste, bet manai, kad organus galima ismesineti is zmogaus be artimuju sutikimo? Juk krauja eini duoti pats samoningai ta nusprendes, o organus is taves isimtu net neklause, ir uz dyka, jei nebutu reikalaujama artimuju sutikimo.

Taip, manau. Gi atskiru atveju kraujo davimas gali buti net kazkurio zmogaus vienintelis pragyvenimo, tiksliau isgyvenimo saltinis. Todel manau visai nelygintina donoryste po mirties ir esant gyvam. Tiesa, gal valstybe turetu kazka sumoketi ir artimiesiems jei is ju AJA zmogaus organas butu persodinamas kitam. Bet cia jau gautusi gilyn i miska. O ten galiu pasiklysti. Negaliu taip skubotai parasyti. Ir mastau tai tokiu minciu skatinamas: viskas kas surista su kiekvieno is musu sveikata [o tuo labiau ir gyvybe] yra brangiai apmokama [gydytoju, seseliu paslaugos, medikamentai, ortopedika, proceduros], tai kodel kraujas turetu buti, atleiskite uz issireiskima - kazkoks bevertis?

Autorius:  fon Rokas [ 2006-10-13 14:30 ]
Pranešimo tema: 

dar pagalvojau... Gali atsirasti skeptiku, kurie nenores ivertinti kraujo davimo kaip po isgyvenimo saltinio. Bet gi zinome ne tiek jau mazai atveju, kai zmones, vardan pavalgymo net rizikuodavo parduoti savo viena inksta. Cia jie save net zalodavo neikainuojamai, tai kodel turi krauja veltui duoti. Pagaliau gi nesakau, kad krauja turi pardavineti zmonems. ne, uz krauja turi rasti pinigu valstybe. Juk mokescius mokame jai, tad ji turi sugebeti surinktus pinigus panaudoti musu gyvybinems reikmems uztikrinti, o ne seimunu atlyginimams didinti

Autorius:  Juozapas [ 2006-10-13 14:38 ]
Pranešimo tema:  Del donorystes

As asmeniskai pries bet koki organu persodinima. Teko matyti toki filma, kur buvo grobiami zmones ir laikomi kzkokioje "gydymo" istaigoje su tokslu, kad prireikus kazkokiam turciui butu panaudoti ju organai. Jei butu iteisinta organu panaudojimas be artimuju, giminiu sutikimo, nepaneigiama galimybe piktnaudziavimo. Kodel "nenumarinti" pirm laiko ta, kurio sirdis ar kiti organai taip reikalingi kazkam tai. O be to, visi mes mirsime. Tad ar didelis skirtumas mirti metais anksciau ar veliau.

Autorius:  Daiva [ 2006-10-13 17:49 ]
Pranešimo tema:  Re: Del donorystes

Juozapas rašė:
As asmeniskai pries bet koki organu persodinima. Teko matyti toki filma, kur buvo grobiami zmones ir laikomi kzkokioje "gydymo" istaigoje su tokslu, kad prireikus kazkokiam turciui butu panaudoti ju organai. Jei butu iteisinta organu panaudojimas be artimuju, giminiu sutikimo, nepaneigiama galimybe piktnaudziavimo. Kodel "nenumarinti" pirm laiko ta, kurio sirdis ar kiti organai taip reikalingi kazkam tai. O be to, visi mes mirsime. Tad ar didelis skirtumas mirti metais anksciau ar veliau.

O Å¡iandien MarijampolÄ—je kaip tik BasanaviÄ?iaus aikÅ¡tÄ—je vyko renginys, skirtas Pasaulinei organų donorystÄ—s dienai paminÄ—ti :? Gal dalyvavote <img src=" title="Å okiruotas" />

Puslapis 12 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/